Misyonumuz


Meydana gelen her itfai olayda zamanında ve doğru müdahale etmek,
can ve mal kaybını en asgari düzeyde tutmak,
afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi bilinç düzeyini arttırmak.

 Vizyonumuz


Bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personel ile örnek bir itfaiye teşkilatı olmak.

 İlkelerimiz


- Etik değerlere bağlılık.
- Yönetimde hızlılık ve güvenirlilik.
- İnsana değer vermek.
- Güvenli hayat ve gelecek için çalışmak.
- Sorumluluk duygusu içinde hareket etmek.
- Ekip Çalışmasını esas almak.

Şube Müdürlükleri
Duyurular